Switch - jak działa?

Switch – jak działa?

W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy urządzenie sieciowe takie jak przełącznik internetowy. Czym jest, jakie są te urządzenia, jak działają i do jakich celów są używane.

Jak to działa?

Przełącznik switch jest specjalnym urządzeniem, które zapewnia połączenie różnych węzłów dowolnej sieci komputerowej. Główna funkcja tego urządzenia ma charakter organizacyjny, ponieważ switche sieciowe kontrolują dostęp użytkowników do systemu do różnych zasobów – technicznych i programowych, a także bezpośrednio do tablic danych.

W tym schemacie pod węzłem sieci zarządzanym przez switch ethernet brane jest pod uwagę dowolne urządzenie komputerowe do wymiany informacji, które ma swój własny unikalny adres IP. Switche mogą mieć różne przeznaczenie i produkowane są przez rozmaitych producentów takich jak Zyxel, Cisco, TP-Link, Totolink, Ubiquiti, Extralink.

Praktyka działania przełącznika

Początkowo switch lan był opracowany w oparciu o istniejącą technologię mostów sieciowych, która z kolei opierała się na wyraźnej sekwencji transmisji pakietów danych. Nowoczesne urządzenia są bardziej zaawansowane, dlatego są w stanie przesyłać pakiety informacji do wszystkich portów w czasie rzeczywistym. Istotą pracy switch 1gb jest regularne wypełnianie logicznej macierzy w pamięci urządzenia adresami MAC urządzeń działających w sieci. Każdy taki adres jest określonym węzłem sieci, do którego przydzielony jest osobny port przełączający. Po pierwszym uruchomieniu switch sieciowy 1000 wysyła ramki do otwartych portów, wypełniając w ten sposób swoją matrycę adresami MAC węzłów sieciowych. Na tym etapie urządzenie analizuje te ramki, dodając do swojej listy adresów, po czym lokalizuje cały ruch przechodzący przez zarejestrowane węzły sieciowe.