Przełączniki i switche sieciowe

Przełączniki i switche sieciowe

Switch ethernet to urządzenie używane w sieciach pakietowych do łączenia wielu segmentów. W przeciwieństwie do routera switch Ethernet działa w warstwie łącza danych modelu OSI, która określa główne różnice między nimi.

Jak działa przełącznik?

Switch Ethernet nie oblicza trasy dla dalszej transmisji pakietów przez sieć, analizując różne czynniki, podobnie jak router. Przełącznik przesyła tylko dane z jednego portu do drugiego na podstawie informacji zawartych w pakiecie. Zazwyczaj znakiem wyboru portu wyjściowego jest adres MAC urządzenia, do którego przesyłane są dane. Z kolei przełącznik switch, w przeciwieństwie do koncentratora lub repeatera nie tylko przesyła porty do wszystkich posiadanych wyjść, ale do jednego wcześniej wybranego.

Przykładowa sieć z przełącznikiem

Switche są używane w kilku technologiach, ale najczęściej są stosowane switche sieciowe. Ich głównym zadaniem w sieci Ethernet jest podział sieci na segmenty. Jest to szczególnie prawdziwe w sieciach z dużą liczbą stacji roboczych, jak im więcej urządzeń końcowych działa jednocześnie z jednym nośnikiem transmisji danych, tym większe prawdopodobieństwo kolizji (jednoczesna transmisja danych przez kilka urządzeń), a tym samym niższa wydajność sieci. Switch lan umożliwia podzielenie jednej sieci na kilka segmentów i zwiększenie liczby jednocześnie pracujących urządzeń.

Istnieją różne przełączniki zarządzane i niezarządzane. Switch sieciowy 1000 czy switch 1gb. Mamy też tutaj różnych producentów takich jak Zyxel, Cisco, TP-Link, Totolink, Ubiquiti czy Extralink. Przełączniki niezarządzane konfigurują się automatycznie po podłączeniu do sieci. Analizują adresy MAC wszystkich podłączonych do nich urządzeń i przełączają się między portami na podstawie analizy nagłówka pakietu, który zawiera adres MAC urządzenia odbiorcy. Przełączniki zarządzane zapewniają interfejs dla administratora, który może skonfigurować go do pracy w określonej sieci. Na przykład istnieje możliwość wyboru trybu ochrony przed awarią (w przypadku współpracy z przełącznikiem zapasowym), łączenia kilku portów w jednym kierunku, ustawiania priorytetów i portów nadmiarowych i wielu innych. itp. Zwykle zarządzane przełączniki są droższe i są używane w dużych sieciach, z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi niezawodności.