Switch – jak działa?

W tym artykule szczegółowo przeanalizujemy urządzenie sieciowe takie jak przełącznik internetowy. Czym jest, jakie są te urządzenia, jak działają i do jakich celów są używane. Jak to działa? Przełącznik switch jest specjalnym urządzeniem, które zapewnia połączenie różnych węzłów dowolnej sieci…

Jak działa przełącznik?

W tym artykule porozmawiamy o tym, jak działa przełącznik Ethernet lub mostek. Jest to podstawowa wiedza, którą powinien posiadać każdy inżynier sieci. Przełącznik switch sieci lokalnej jest centralnym elementem infrastruktury. Może występować w różnych rodzajach i na rynku znajdziemy switche…

Przełączniki i switche sieciowe

Switch ethernet to urządzenie używane w sieciach pakietowych do łączenia wielu segmentów. W przeciwieństwie do routera switch Ethernet działa w warstwie łącza danych modelu OSI, która określa główne różnice między nimi. Jak działa przełącznik? Switch Ethernet nie oblicza trasy dla…